KontaktpersonerJN Group

Henrik S. Nielsen

Salgs- og udviklingsdirektør

Mobil: 30 45 03 76
Mail: hn@jn-group.dk

Jan Jensen

Adm. Direktør

Mobil: 25 54 71 33
Mail: jj@jn-group.dk

Dorthe Møller Jochimsen

Juridisk Projektleder

Mobil: 25 38 37 79
Mail: dmj@jn-group.dk

Nicolas Kjær-Jensen

Web Administrator

Mobil: 60 59 95 77
Mail: nkj@jn-group.dk